Наименование Цена
Хематология
Пълна кръвна картина (25 параметъра) 5.90 лв.
Хемоглобин (HGR) 2.00 лв.
Еритроцити (RBC) 2.00 лв.
Левкоцити (WBC) 2.00 лв.
Хематокрит (HCT) 2.00 лв.
Тромбоцити (PLT) 2.00 лв.
Микроскопско броене на левкоцити 4.50 лв.
Морфология на еритроцити 4.50 лв.
СУЕ/ESR 1.50 лв.
Ретикулоцити 3.90 лв.
ПКК, ДКК, СУЕ, Морфология на еритроцити 9.50 лв.
Алкални хемоглобини - електрофореза 23.00 лв.
Урина
Урина - общо химическо изследване 2.90 лв.
Урина - общо химическо изследване и седимент 3.90 лв.
pH 0.50 лв.
Специфично тегло 0.50 лв.
Белтък 0.50 лв.
Глюкоза 0.50 лв.
Уробилиноген 0.50 лв.
Билирубин 0.50 лв.
Кетони 0.50 лв.
Нитрити 0.50 лв.
Кръв 0.50 лв.
Левкоцити 0.50 лв.
Седимент 1.50 лв.
Калций - 24 h урина 3.00 лв.
Белтък - 24 h урина 2.70 лв.
Креатинин - 24 h урина 2.70 лв.
Фосфор - 24 h урина 3.00 лв.
Алфа - амилаза - 24 h урина 3.00 лв.
Калий - 24 h урина 3.00 лв.
Електрофореза на протеини в урина 23.50 лв.
Урея - 24 h урина 2.70 лв.
пикочна киселина - 24 h урина 2.70 лв.
мед (Cu 2+) - 24 h урина 18.00 лв.
Съотношение албумин/креатинин (UACR) 13.20 лв.
Хемостазеология и коагулация
Време кървене 2.50 лв.
Време съсирване 2.50 лв.
Протромбиново време - INR 3.80 лв.
aPTT 3.80 лв.
Фибриноген 4.00 лв.
Д-димер 21.30 лв.
Антитромбин III 24.00 лв.
Протеин C ( Protein C ) 31.00 лв.
Свободен Протеин S (Free Protein S) 36.50 лв.
Биохимични показатели
Глюкоза 2.70 лв.
Креатинин 2.70 лв.
Урея 2.70 лв.
Пикочна киселина 2.70 лв.
Билирубин – общ 2.70 лв.
Билирубин – директен 2.70 лв.
Общ белтък 2.70 лв.
Албумин 2.70 лв.
Липиден профил (Холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, VLDL-холестерол, Триглицериди) 9.70 лв.
Холестерол 2.70 лв.
HDL-холестерол 2.70 лв.
LDL-холестерол 2.70 лв.
VLDL-холестерол 2.70 лв.
Триглицериди 2.70 лв.
Ензимен статус - черен дроб (AсAT, АлАТ, ГГТ) 6.70 лв.
AсAT 2.70 лв.
АлАТ 2.70 лв.
ГГТ 2.70 лв.
Креатинкиназа (КК) 3.20 лв.
Алкална фосфатаза (АФ) 2.70 лв.
Алфа – амилаза 4.00 лв.
Липаза 4.30 лв.
LDH 3.20 лв.
Натрий 3.90 лв.
Калий 3.90 лв.
Калций 2.70 лв.
Натрий, Калий 6.70 лв.
Йонизиран Калций 4.20 лв.
Желязо 4.50 лв.
Тотален ЖСК (TIBC) 2.70 лв.
Фосфати 2.70 лв.
Магнезий 4.60 лв.
Мед (Cu) 12.90 лв.
Цинк Zn 15.30 лв.
Свободен ЖСК (FIBC) 5.00 лв.
Хлориди 3.90 лв.
КК - МВ 14.50 лв.
Литий 18.30 лв.
Креатининов клирънс 15.40 лв.
Тропонин 29.00 лв.
Селен (Se) 32.00 лв.
Олово (Pb) 33.00 лв.
Холинестераза ( Cholinesterase ) 4.90 лв.
Електрофореза на белтъци ( Protein electrophoresis ) 26.00 лв.