Тропонин

Тропонин I e белтък, който се съдържа единствено в сърдечния мускул. Нормално, той не се установява в кръвта или концентрациите му са много ниски. Освобождава се в кръвообращението единствено при увреждане на сърдечния мускул и е един от най-ранните маркери за остър миокарден инфаркт.Открива се 3 – 6ч. от началото  и се задържа повишен 10-14 дни.Може да се използва в комбинация с други сърдечни маркери като Креатинкиназа, Креатинкиназа - МВ, ХБДХ.Обикновено се назвачава при подозрение за инфаркт на миокарда като се проследява неговата динамика - при постъпването на пациента и на 6-я и12-я час.Може да бъде повишен и при други сърдечни заболявания като миокардит, перикардит, тромбоемболия на белодробната артерия, травма на сърцето, включително и хирургична намеса.Дори и леките му повишения говорят за увреда на сърдечния мускул, а по степеннта на повишение на концентрациите му, може да се съди за обема на поразения миокард.

Срок на изпълнение : Същия работен ден след 16.00ч.

Условия за вземане: При спешност - по всяко време на работния ден.