Проверка на резултати:
Медицинска лаборатория "САНА" - опит, традиция, качество.

Договор с НЗОК - клинична лаборатория, микробиология, вирусология, имунохематология, високоспециализирани изследвания.

Договори със здравно - осигурителни фондове.

Домашни посещения за вземане на кръв.

Работа с деца от всички възрасти - вземане на венозна и периферна кръв.