Проверка на резултати:
На 24.05., вторник - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост ще работи приемната на лабораторията в  Болница "Здравето" от 08.00 до 14.00 (вземане на биологичен материал - до 13.00 часа). 

Ще се вземат и проби за RT - PCR и бърз антигенен тест за Covid 19., за които ще се издават сертификати за пътуване в чужбина.

 

Приемна Болница "Здравето" в кв. "Овча купел", ул. "Маестро Кънев" №4 ще работи на 22.,23. и 25. април (петък, събота,  и понеделник) от 08.00 до 14.00 часа (вземане на биологичен материал - до 13.00 часа).

На 24.04., неделя, Възкресение Христово, работното време в Болница "Здравето" ще бъде от 08.00 до 13.00 (вземане на биологичен материал - до 12.00 часа).

Ще се вземат и проби за RT - PCR и бърз антигенен тест за Covid 19., за които ще се издават сертификати за пътуване в чужбина.

 

Приемна ул. ''Българска морава'' №83 с работно време събота 08.00 до 12.00 часа. Вземат се проби за RT - PCR и бърз антигенен тест за Covid 19.

 

Приемна Болница "Здравето" в кв. "Овча купел", ул. "Маестро Кънев" №4 с работно време събота и неделя 08.00 до 14.00 часа (вземане на биологичен материал - до 13.00 часа). Вземат се проби за RT - PCR и бърз антигенен тест за Covid 19.

Медицинска лаборатория "Сана" издава Единен цифров зелен сертификат за територията на ЕС. Той може да бъде разпечатан на място в приемна на лабораторията или да бъде генериран през сайта www.sanalab-bg.com с предоставените при вземането но пробата ID номер и парола. При използване на тази възможност връщането в лабораторията за получаване на хартиен носител остава по желание на пациента.

Сертификатите за антигенен тест могат да се получат на хартиен носител и/или електронно през сайта на лабораторията до четири часа след вземането на пробата. Например, за проби взети до 11.30 часа сертификатът е видим след 12.00 часа на същия календарен ден, включително събота и неделя на посочените приемни. За проби взети до 15.30 часа сертификатът е видим след 16.00 часа на същия календарен ден, само в делнични дни.

Сертификатите за RT-PCR за лроби взети до 13.00 ч. могат да се получат на хартиен носител и/или електронно през сайта на лабораторията след 17.00 часа на същия календарен ден, включително и в събота. За проби взети след 13.00 сертификатът става видим на следващия календарен ден след 17.00 часа.Взетите в неделя проби имат готов резултат в понеделник след 17.00 часа.

 

 

Медицинска лаборатория "Сана" извършва:

- RT - PCR за Covid 19 - цена 60.00 лв. плюс 3.00 лв. манипулация по вземане на проба и екарисаж на биологичен отпадък. Пробите се вземат от 08.00 до 12.00 часа във всички приемни на лабораторията. При изследване на двама пациенти цената е 110.00 лв. плюс 6.00 лв. за две манипулации. При изследване на трима и повече пациенти цената е по 60.00 лв. на тест и по 3.00 лв. на манипулация пробовземане.

 

- бърз антигенен тест за Covid 19 - цена 12.50 лв. плюс 3.00 лв. манипулация по вземане на проба и екарисаж на биологичен отпадък. Пробите се вземат от 08.00 до 12.00 часа във всички приемни на лабораторията. Резултати и сертификати се получават след 30 минути от вземането на пробата. 

 

Медицинска лаборатория "Сана" издава Единен цифров зелен сертификат за територията на ЕС. Той може да бъде разпечатан на място в приемна на лабораторията или да бъде генериран през сайта www.sanalab-bg.com с предоставените при вземането но пробата ID номер и парола. При използване на тази възможност връщането в лабораторията за получаване на хартиен носител остава по желание на пациента.

Сертификатите за антигенен тест стават видими през сайта на лабораторията до четири часа след вземането на пробата. Например, за проби взети до 11.30 часа сертификатът е видим след 12.00 часа на същия календарен ден, включително събота и неделя на посочените приемни. За проби взети до 15.30 часа сертификатът е видим след 16.00 часа на същия календарен ден, включително събота и неделя на посочените приемни.

Сертификатите за RT-PCR стават видими през сайта на лабораторията след 17.00 часа на същия календарен ден, включително събота и неделя на посочените приемни. Например, за всички проби взети до 13.00 часа сертификатът е видим след 17.00 часа на същия каландарен ден, включително събота и неделя на посочените приемни. За проби взети след 13.00 сертификатът става видим на следващия календарен ден след 17.00 часа.

За държави,които се намират извън Европейския съюз, Медицинска лаборатория "Сана" издава сертификат на английски език за антигенен или PCR тест, който съдържа всички необходими идентификационни данни и QR - код.

 

 

RT - PCR тест за Covid 19.

Бърз антигенен тест за Covid 19.

Подходящ при налична симптоматика с давност повече от 1 до 3 дни и при данни за контакт с болен с давност повече от 5-6 дни. Извършва се с назофарингеаленсекрет взет с тънък дакронов тампон. При манипулацията не се изпитва болкаи не съществува риск от нараняване. Предизвиква краткотрайно локално дразнене.

Бърз скрининг-тест за антитела от клас  Ig G и IgM срещу Covid 19.  

Извършва се с венозна кръв и отделен серум с цел по-висока прецизност на теста, възможност за повторение на изследването при положителен резултат, както и добавяне на допълнителни анализи, например количествен тест за антитела (виж по-долу). Резултатът се изписва като „(+) положителен” или „(-) отрицателен”.

Количествен тест за антитела от клас  Ig G и IgM срещу Covid 19.

Извършва се с венозна кръв и отделен серум. Резултатът се изписва с числена стойност при съответни референтни  граници. Дава възможност за проследяване на промяната в коцентрацията на антителата динамично във времето.

Комбиниран бърз скринигов тест за антитела срещу Covid 19 (Ig G и Ig M) и Грип тип А и тип Б (Ig M).

RT - PCR тест за Covid 19.

„Базов пакет лаборатория при Covid 19”, който включва ПКК, ДКК, кръвна захар, С-реактивен протеин (CRP), активирано парциално тромбопластиново време (aPTT), Д-димер и феритин.

„Разширен пакет лаборатория при Covid 19”, който включва ПКК, ДКК, общо изследване на урина и седимент, протромбиново време (INR), фибриноген, активирано парциално тромбопластиново време (aPTT), Д-димер, кръвна захар, креатинин, урея, общ билирубин, чернодробни ензими (АсАТ, АлАТ, ГГТ), ЛДХ, натрий, калий, С-реактивен протеин (CRP) и феритин.

 

Данни за цените, сроковете на изпълнение и допълнителна информация ще намерите в "Изследвания и цени" - "Инфекциозни болести" и "Промоции".