Проверка на резултати:
Бърз антигенен тест за Covid 19.

Подходящ при налична симптоматика с давност повече от 1 до 3 дни и при данни за контакт с болен с давност повече от 5-6 дни. Извършва се с назофарингеаленсекрет взет с тънък дакронов тампон. При манипулацията не се изпитва болкаи не съществува риск от нараняване. Предизвиква краткотрайно локално дразнене.

Бърз скрининг-тест за антитела от клас  Ig G и IgM срещу Covid 19.  

Извършва се с венозна кръв и отделен серум с цел по-висока прецизност на теста, възможност за повторение на изследването при положителен резултат, както и добавяне на допълнителни анализи, например количествен тест за антитела (виж по-долу). Резултатът се изписва като „(+) положителен” или „(-) отрицателен”.

Количествен тест за антитела от клас  Ig G и IgM срещу Covid 19.

Извършва се с венозна кръв и отделен серум. Резултатът се изписва с числена стойност при съответни референтни  граници. Дава възможност за проследяване на промяната в коцентрацията на антителата динамично във времето.

Комбиниран бърз скринигов тест за антитела срещу Covid 19 (Ig G и Ig M) и Грип тип А и тип Б (Ig M).

RT - PCR тест за Covid 19 – по договор с Лаборатория „Цибалаб”.

„Базов пакет лаборатория при Covid 19”, който включва ПКК, ДКК, кръвна захар, С-реактивен протеин (CRP), активирано парциално тромбопластиново време (aPTT), Д-димер и феритин.

„Разширен пакет лаборатория при Covid 19”, който включва ПКК, ДКК, общо изследване на урина и седимент, протромбиново време (INR), фибриноген, активирано парциално тромбопластиново време (aPTT), Д-димер, кръвна захар, креатинин, урея, общ билирубин, чернодробни ензими (АсАТ, АлАТ, ГГТ), ЛДХ, натрий, калий, С-реактивен протеин (CRP) и феритин.

 

Данни за цените, сроковете на изпълнение и допълнителна информация ще намерите в "Изследвания и цени" - "Инфекциозни болести" и "Промоции".