Проверка на резултати:
Промоционални предложения за прием в детски градини и ясли

1."Детска ясла" - ПКК, СУЕ, урина - общохимическо изследване и седимент, микробиологично изследване на фецес, паразитологично изследване на фецес и проба по Васерман (за диагностика на сифилис) на един от родителите - крайна цена 24.90 лв.;

2."Детска градина" - лабораторни изследвания при постъпване  - ПКК, СУЕ, урина - общохимическо изследване и седимент, микробиологично изследване на фецес, паразитологично изследване на фецес - крайна цена 20.90 лв.;

3.."Детска градина - лабораторни изследвания след временно отсъствие" - микробиологично изследване на фецес и паразитологично изследване на фецес - крайна цена 14.50 лв.;

4."Микроскопско изследване за  чревни паразити" - крайна цена 10.50 лв..

Период, за който важат предложенията - от 01.09. до 01.10. 2019 г..