Протромбиново време - INR

Срок на изследване:същия работен ден след 16,30 ч.

Изследването на протромбиново време представлява клинико-лабораторен тест, с чиято помощ се прави оценка на процеса на кръвосъсирване (хемостаза). Протромбиновото време измерва активността на факторите на т. нар. външна система на кръвосъсирване – ф.II, V, VII и X. То е важен скринингов показател при налични проблеми при формиране на кръвния съсирек. Тестът за протромбиново време се нарича още INR (International Normal Ratio) тест.

Показания:
Измерването на протромбиновото време (PT) подпомага диагностиката при:

 • Контрол на промените в кръвосъсирването при лечение с кумаринови антикоагуланти (антагонисти на вит. K) – синтром, варфарин, фалитром.
 • Уточняване на нарушението при хеморагични диатези, тромбемболични заболявания.
 • Изследване при ДИК – синдром
 • Съмнение за нарушение на кръвосъсирването, свързано с вроден недоимък на някой от факторите от външната система 
 • Смутена чернодробна функция (черният дроб участва в синтеза на факторите на кръвосъсирване).

Протромбиновото време е препоръчително да се изследва, когато е налична следната симптоматика:

 • изследване на хемостатичните показатели преди оперативни намеси
 • лесно нараняване, поява на необясними синини по тялото
 • по-продължително кървене след нараняване
 • често кървене от носа
 • по-продължителен и тежък менструален цикъл
 • кръв в урината
 • засилено кървене след стоматологични интервенции.

Резултати:
Стойностите на протромбиновото време могат да бъдат отчетени по три начина:

 • в секунди – норма 10 – 14 секунди
 • като протромбинов индекс в % – норма 70 – 110%
 • като INR (Международно нормализирано съотношение) – референтни стойности – 0,8 – 1,2
 • ако приемате варфарин е необходимо INR да бъде в границите между 2,0 и 3,0, за да може да се извърши хирургична манипулация, включително стоматологични интервенции

Удължено PT (забавено кръвосъсирване) се установява при:

 • Лечение с кумаринови антикоагуланти
 • Нарушена чернодробна функция
 • Дефицит на вит. К
 • Дефицит на фактори на кръвосъсирването – ф.II, V (болест на Owren),VII, X
 • Хипо- или афибриногенемия
 • ДИК-синдром
 • Амилоидоза.

Скъсяване на PT (твърде бързо образуване на съсирек) може да бъде свързано с:

 • През последните месеци на бременността
 • При предозиране с вит. K
 • Прекомерна консумация на храни, съдържащи вит. К (черен дроб, броколи, къдраво зеле, зелен чай, ряпа, соеви продукти)
 • Лекарства, съдържащи естроген, при хормонозаместителна терапия.

Усложнения: Рисковете при вземане на кръвна проба за изследване са минимални. Възможните усложнения са следните:

 • подуване, кръвонасядане или формиране на неголям хематом на мястото на пункцията
 • развитие на флебит (инфектиране на вената). Поставя се топъл компрес върху мястото няколко пъти дневно, което подпомага по-бързото излекуване
 • при прием на аспирин или антикоагуланти (варфарин) е възможно да има по-продължително кървене. Изключително важно е да информирате лекуващия лекар, ако приемате такива лекарства.