Седимент

Срок на изпълнение:същия работен ден след 16.00 ч.

Микроскопско изследване на урината може да бъде извършено в следните случаи:

 • Изясняване на причините за определена симптоматика – коремна болка, болезнено уриниране, кръв в урината, неизяснен фебрилитет и др.
 • Диагностика на медицински състояния – инфекция на уринарния тракт, бъбречни камъни, неконтролиран диабет (висока кръвна захар), увреждане на мускулите (рабдомиолиза).
 • Мониториране на прогресията на дадено заболяване или повлияването от приложената терапия.

Техника на извършване:

Микроскопски анализ на урината (изследване на седимент) се извършва като пробата се поставя в специална машина, наречена центрофуга. На повърхността се отделя течната съставка, а солидните частици (седимент) остават на дъното. Изготвя се микроскопски препарат на предметно стъкло, който се наблюдава и анализира.

Резултати:

 • При норма – липсват или има единични еритроцити, левкоцити, запушалки и кристали. Не се откриват бактерии, дрожди, паразити или плоски клетки.
 • Еритроцити(червени кръвни клетки) – наличието им в урината може да се срещне при:
  – Травма на бъбреците или пикочния мехур
  – Възпалителни бъбречни заболявания (гломерулонефрити)
  – Тимори на бъбреците и пикочния мехур
  – Системен еритематозен лупус
  – Понякога при млади здрави индивиди може да се открият минимално количество червени кръвни клетки.
 •  Левкоцити (бели кръвни клетки) – откриването им в препарата е показател, който говори за евентуално:
  – Възпалително заболяване на отделителната система – бъбреци, пикочен мехур,вагина (вагинит), главичката (баланит) или препуциума (постит) на пениса.
  – Тумор на пикочния мехур
  – Системен еритематозен лупус.
 • Цилиндри (запушалки) – това са образувания, които могат да бъдат съставени от бели или червени кръвни клетки, белтъци или мастни субстанции. В зависимост от вида на запушалките може да се касае за:
  – Инфекция или засягане на бъбречните тубули
  – Смутено кръвоснабдяване на бъбреците
  – Отравяния с живак, олово