Пълна кръвна картина - 15 параметъра

Кръвната картина е най-често назначавания лабораторен анализ, като диагностичната ѝ стойност е много голяма, тъй като почти при всички заболявания нейните показатели в по-голяма или по-малка степен търпят промени.