Електрофореза на белтъци ( Protein electrophoresis )

Материали приети до четвъртък до 18ч. Резултат в петък след 18ч.

 • Общ белтък (Total protein)
 • Албумин фракция (Albumin/Total Protein)
 • Алфа 1 (Alpha 1/Total Protein) електрофореза
 • Алфа 2 (Alpha 2/Total Protein) електрофореза
 • Бета 1 (Beta 1/Total Protein) електрофореза
 • Бета 2 (Beta 2/Total Protein) електрофореза
 • Гама (Gamma/Total ​Protein) електрофореза
 • Албумин (Albumin) - електрофореза
 • Алфа 1 (Alpha 1) глобулини - електрофореза
 • Алфа 2 (Alpha 2) глобулини - електрофореза
 • Бета 1 (Beta 1) глобулини - електрофореза
 • Бета 2 (Beta 2) глобулини - електрофореза
 • Гама (Gamma) глобулини - електрофореза