Липаза

Срок на изпълнение:Същия работен ден след 16.30ч.

Липазата е храносмилателен ензим, секретиран главно от панкреаса (задстомашната жлеза) и участващ в разграждането на мазнините.

  • Повишениета на липазата в серума е специфичен маркер за остро панкреасно увреждане – остър панкреатит (остро възпаление на панкреаса). Повишени стойности на ензима могат да се наблюдават и при други болести на панкреаса.