Време съсирване

Срок на изпълнение:същия работен ден след 16.30ч.

Представлява пресяващ метод за оценка на ранните фази от хемостазния процес (процеса на кръвосъсирване) – участието на съдовите фактори и тромбоцитите. Това е единствения in vivo тест за оценка на адхезията и агрегацията на тромбоцитите.

Индикации за изследване са:

  • вродени и придобити заболявания, свързани с броя и функциите на тромбоцитите (тромбоцитопении, тромбастении и други);

  • заболявания на капилярите - васкулити и др.;

  • хеморагични диатези;

  • предоперативно;

Определя се времето, за което ще спре изтичането на кръв, след предварително стандартно убождане на пръста на пациента.

Удължено време на кървене може да има при:

  • намален брой на тромбоцитите;

  • нарушени тромбоцитни функции (дефект в тромбоцитните рецептори и/или гранули);

  • васкулит (скорбут);

  • болест на von Willebrand;

  • хипо- или афибриногенемия;

  • прием на някои лекарствени средства и други;