Д-димер

Срок на изпълнение: Същия работен ден след 16.30 ч.

Образуваният в процеса на кръвосъсирване съсирек (фибрин) подлежи на разграждане, което се осъществява от фибринолитичната система на плазмата. Основен ензим в тази система е плазминът. Плазминът разгражда както неразтворим, така и разтворим фибрин и фибриноген. В резултат се образуват различни продукти, които се обозначават с общото понятие ФДП (FDP – fibrin/fibrinogen degradation products). D-димерът (DD – димери между 2 D-фрагмента) е един от крайните продукти на фибринолизата, получен от разграждането на фибрин, стабилизиран от фактор ХІІІа - фибрин i (i- insoluble - неразтворим). Той е най-малкия фибрин-деградационен продукт с кръстосани връзки.

FDP се образуват при фибриногенолизата и при фибринолизата, а само DD - при фибринолизата:

Показател

Първична фибриногенолиза

Вторична фибринолиза

FDP

повишени

повишени

DD

отрицателен (-)

положителен (+)

Появата на D-димери в плазмата е показател за съществуване на фибрин в кръвта, разграден до фибринови фрагменти, вследствие на вторична фибринолиза. Повишените стойности не могат да послужат за изясняване причината за образуване на фибрин, както и за локализиране на процеса. Очакват се при:

-ДИК синдром (дисеминирана интравазална коагулопатия) - D-димера е чуствителен маркер за диагнозата на ДИК. Мониторирането му може да се използва за:

  • потвърждение или отхвърляне на предварителна диагноза ДИК синдром;

  • определяне на потенциалния риск при пациенти с наличен ДИК синдром;

  • проследяване ефекта на започната терапия;

- тромбоза, включително на дълбоките вени на крайниците, белодробен тромбоемболизъм, миокарден инфаркт, чернодробни заболявания с намаляване на чернодробния клирънс, бъбречни заболявания, включително бъбречна недостатъчност, при пациенти на хемодиализа, отхвърляне на трансплантиран орган, след хирургични операции, масивни изгаряния, еклампсия, вътрематочна смърт на плода, при пациенти със злокачествени тумори (туморната тъкан е покрита с фибринова мрежа), тежки инфекции, левкемии;

Общите ФДП и D-димера се повишават леко при бременност.