Наименование Цена
C- реактивен протеин (CRP) 8.90 лв.
Антистрептолизинов титър (AST) 5.50 лв.
Ревматоиден фактор (RF) 5.50 лв.
Имуноглобулин А 12.00 лв.
Имуноглобулин G 12.00 лв.
Имуноглобулин M 12.00 лв.
C3 фракция на комплемента 7.50 лв.
C4 фракция на комплемента 7.50 лв.
anti-CCP (анти Цикличен Цитрулиниран Пептид) 29.70 лв.
HLA B-27 25.00 лв.
Анти-митохондриални антитела (АМА) 26.60 лв.
Анти-гладкомускулни антитела (АГМА) 26.60 лв.
ANA - скрининг 19.80 лв.
анти-двДНК антитела 55.00 лв.
Хаптоглобин 22.70 лв.
Феритин 22.30 лв.
Фенотипизиране на NK/TNK клетки 79.00 лв.
Ревма Фактор IgA ( Rheumatoid factor IgA ) 32.00 лв.
Ревма Фактор IgM ( Rheumatoid factor IgM ) 32.00 лв.
Ревма Фактор IgG ( Rheumatoid factor IgG ) 32.00 лв.
Интерлевкин-6 ( IL-6 ) 32.50 лв.
Прокалцитонин ( Procalcitonin, PCT ) 45.00 лв.
ANA - профил 79.50 лв.
Анти - неутрофилоцитоплазмени антитела (АНЦА) 42.50 лв.
Церулоплазмин (Ceruloplasmine) 24.50 лв.
Трансферин (Transferine) 19.30 лв.
anti - Jo-1 (анти - Jo-1 - антитела) 39.00 лв.
anti - tTG (анти - тъканна трансглутаминаза - антитела) 42.00 лв.
Високочувствителен CRP (hs CRP) 12.00 лв.
Ревматоиден фактор IgM (Rheumatoid factor IgM) 32.00 лв.
anti - IF (анти - интрининзиг-фактор - антитела) 34.00 лв.
Триптаза (Triptase) 59.00 лв.
anti - MCV (анти - Мутирал Цитролиниран Виментин) 29.50 лв.
T-SPOT.TB ( Туберкулоза ) 0.00 лв.