Наименование Цена
Ig E - антитела - total 21.30 лв.
Ig E - low range (високочувствителен) 38.50 лв.
Optigen 20 Atopy - специфични Ig E - антитела, 20 алергена, основен набор 98.50 лв.
Специфични IgE - антитела, 112 теста 0.00 лв.
Еозинофилен катионен протеин (Еозинофилен катионен протеин (ECP)) 36.80 лв.
INFANT Phadiatop-общо изследване за алергия при малки деца (0-5 год.) 42.80 лв.
ПАНЕЛ 1 (fx5) - хранителна алергия 42.50 лв.
ПАНЕЛ 2 (gh1) - тревни полени 42.50 лв.
ПАНЕЛ 3 (hx2) - домашен прах 42.50 лв.
ПАНЕЛ 4 (Rrx2) - регионален 42.50 лв.
ПАНЕЛ 5 (sx1) - инхалаторни алергени 42.50 лв.
ПАНЕЛ 6 - 20 хранителни алергена 42.50 лв.
ПАНЕЛ 7 - инхалаторни (20 отделни алергена) 78.50 лв.
ПАНЕЛ 8 - педиатричен инхалаторен - 20 алергена 78.50 лв.
ПАНЕЛ 9 - 20 кръстосани хранителни и инхалаторни алергени 78.50 лв.
ПАНЕЛ 10 - атопия (20 хранителни и инхалаторни алергена) 78.50 лв.
ПАНЕЛ 11 - 54 хранителни и инхалаторни алергени 0.00 лв.
ПАНЕЛ 12 - ALEX - 280 хранителни и инхалаторни алергени - Ig E - антитела 0.00 лв.
Деаминооксидазна активност (нетолерантност към хистамина) 49.50 лв.
Cochineal extract (Carmine red) Dactylopius coccus (f340) 33.20 лв.
Желатин (Gelatin bovinе c74) 38.50 лв.
Мляко (Milk f2) 38.50 лв.
Казеин (Casein f78) 38.50 лв.
Яйчен жълтък -Egg yolk (f75) 38.50 лв.
Яйчен белтък (Egg white f1) 38.50 лв.
Egg (f245) 38.50 лв.
Глутен (Gluten; f79) 38.50 лв.
Пчела (Honey bee venom i1) 38.50 лв.
Оса (i3) 38.50 лв.
Allergen component rApi m2 Honey bee (i214) 33.20 лв.
Allergen component rApi m1 Phospholipase A2 Honey bee (i208) 33.20 лв.
Allergen component rPol d5 European Paper wasp (i210) 33.20 лв.
Allergen component rVes v1 Phospholipase A1 Common wasp (i211) 33.20 лв.
Allergen component rVes v5 Common wasp (i209) 33.20 лв.
Котка (Cat dander IgE Ab - е1) 38.50 лв.
Плесен (Aternaria alternata; m6) 38.50 лв.
Треска, скариди, синя мида, риба тон, сьомга (fx2,) 38.50 лв.
Derm. pteronyssinus (d1) дом.акар-Европа 38.50 лв.
Cashew nut- kашу (f202) 38.50 лв.
Алфа-лакталбумин 32.50 лв.
Бета-лактоглобулин 32.50 лв.
Хистамин 59.50 лв.
Калпротектин, фецес 42.50 лв.
C1-Esterase-Inhibitor 35.00 лв.
Овес 38.50 лв.
Лимон 38.50 лв.
Портокал 38.50 лв.
Ябълка 38.50 лв.
Ананас 38.50 лв.
Латекс 38.50 лв.
Daphnia (планктон, храна за декоративни рибки) 38.50 лв.
Какао 38.50 лв.
Банан 38.50 лв.
Картоф 38.50 лв.
Penicilloyl 29.70 лв.