Наименование Цена
Ig E - антитела - total 23.10 лв.
Ig E - low range (високочувствителен) 38.50 лв.
Optigen 20 Atopy - специфични Ig E - антитела, 20 алергена, основен набор 98.50 лв.
Специфични IgE - антитела, 112 теста 0.00 лв.
Еозинофилен катионен протеин (Еозинофилен катионен протеин (ECP)) 36.80 лв.
INFANT Phadiatop-общо изследване за алергия при малки деца (0-5 год.) 42.50 лв.
ПАНЕЛ 1 (fx5) - хранителна алергия 42.50 лв.
ПАНЕЛ 2 (gh1) - тревни полени 42.50 лв.
ПАНЕЛ 3 (hx2) - домашен прах 42.50 лв.
ПАНЕЛ 4 (Rrx2) - регионален 42.50 лв.
ПАНЕЛ 6 - 20 хранителни алергена 78.50 лв.
ПАНЕЛ 7 - инхалаторни (20 отделни алергена) 78.50 лв.
ПАНЕЛ 8 - педиатричен инхалаторен - 20 алергена 78.50 лв.
ПАНЕЛ 9 - 20 кръстосани хранителни и инхалаторни алергени 78.50 лв.
ПАНЕЛ 10 - атопия (20 хранителни и инхалаторни алергена) 78.50 лв.
ПАНЕЛ 11 - 54 хранителни и инхалаторни алергени 0.00 лв.
ПАНЕЛ 12 - ALEX - 280 хранителни и инхалаторни алергени - Ig E - антитела 0.00 лв.
Деаминооксидазна активност (DAO) - нетолерантност към хистамин 49.50 лв.
Cochineal extract (Carmine red, Dactylopius coccus, f340) 33.20 лв.
Желатин (Gelatin bovinе, c74) 38.50 лв.
Мляко (Milk, f2) 38.50 лв.
Казеин (Casein, f78) 38.50 лв.
Яйце (Egg, f245) 38.50 лв.
Яйчен жълтък (Egg yolk, f75) 38.50 лв.
Яйчен белтък (Egg white, f1) 38.50 лв.
Глутен (Gluten, f79) 38.50 лв.
Пчела (Honey bee venom, i1) 38.50 лв.
Оса (i3) 38.50 лв.
Allergen component rApi m2 Honey bee (i214) 33.20 лв.
Allergen component rApi m1 Phospholipase A2 Honey bee (i208) 33.20 лв.
Allergen component rPol d5 European Paper wasp (i210) 33.20 лв.
Allergen component rVes v1 Phospholipase A1 Common wasp (i211) 33.20 лв.
Allergen component rVes v5 Common wasp (i209) 33.20 лв.
Котка (Cat dander, е1) 38.50 лв.
Куче (Dog dander, e5) 38.50 лв.
Плесен (Aternaria alternata, m6) 38.50 лв.
Треска, скариди, синя мида, риба тон, сьомга (fx2,) 38.50 лв.
Домашен акар - Европа (Derm. pteronyssinus, d1) 38.50 лв.
Домашен акар - Америка (Derm. farinae, d2) 38.50 лв.
Кашу (Cashew nut, f202)  38.50 лв.
Фъстък (Peanut, f13) 38.50 лв.
Allergen componen rAra h1 Peanut (f422) 38.50 лв.
Allergen componen rAra h2 Peanut (f423) 38.50 лв.
Allergen componen rAra h3 Peanut (f424) 38.50 лв.
Allergen componen rAra h8 Peanut (f352) 38.50 лв.
Allergen componen rAra h9 Peanut (f427) 38.50 лв.
Бреза (Common silver birch, t3) 38.50 лв.
Амброзия (Common ragweed, Ambrosia elatior, w1) 38.50 лв.
Див пелин (Mugwort, Artemisia vulgaris, w6) 38.50 лв.
Daphnia (планктон, храна за декоративни рибки) 38.50 лв.
Алфа - лакталбумин (α - lactalbumin, f76) 32.50 лв.
Бета - лактоглобулин (β - lactoglobulin, f77) 32.50 лв.
Овес 38.50 лв.
Лимон 38.50 лв.
Портокал 38.50 лв.
Ябълка 38.50 лв.
Ананас 38.50 лв.
Латекс 38.50 лв.
Какао 38.50 лв.
Банан 38.50 лв.
Картоф 38.50 лв.
Мед 38.50 лв.
Хистамин 59.50 лв.
Калпротектин, фецес 42.50 лв.
C1-Esterase-Inhibitor 35.00 лв.
Grass pollen g3, g4, g5, g6, g8 (Dactylis glomerata, Festuca elatior, Lolium perenne, Phleum pratense, Poa pratensis) 38.50 лв.
Домашен акар - Европа (Derm. pteronyssinus d1) Ig G 38.50 лв.