Наименование Цена
Носен секрет 21.00 лв.
Гърлен секрет 21.00 лв.
Ушен секрет 21.00 лв.
Очен секрет 21.00 лв.
Урина - микробиологична посявка 13.50 лв.
Урина ( двукратно ) 23.50 лв.
Урина ( трикратно ) 30.00 лв.
Храчка 21.00 лв.
Фецес - диагностично вкл. за candida 19.50 лв.
Фецес - диагностично трикратно 45.00 лв.
Фецес - профилактично 15.50 лв.
Раневи секрет 19.50 лв.
Кърма 21.00 лв.
Влагалищен секрет 21.00 лв.
Влагалищен секрет и гонорея 27.00 лв.
Влагалищен секрет и микоплазма ( M.hominis и U.urealyticum ) 47.50 лв.
Влагалищен секрет - само микроскопски препарат 9.50 лв.
Цервикален секрет 21.00 лв.
Цервикален секрет и гонорея 27.00 лв.
Цервикален секрет и Trichomonas vaginalis 37.50 лв.
Цервикален секрет - микоплазма и уреаплазма 47.50 лв.
Женска полова система - пълен анализ с изследване на бактериална флора, микоплазма и уреаплазма, трихомони и гонорея 75.00 лв.
Еякулат 21.00 лв.
Еякулат и гонорея 27.00 лв.
Еякулат и Trichomonas vaginalis 37.50 лв.
Еякулат - микоплазма и уреаплазма 47.50 лв.
Уретрален секрет 21.00 лв.
Уретрален секрет и гонорея 27.00 лв.
Уретрален секрет и Trichomonas vaginalis 37.50 лв.
Уретрален секрет - микоплазма и уреаплазма 47.50 лв.
Простатен секрет 21.00 лв.
Простатен секрет и гонорея 27.00 лв.
Простатен секрет и Trichomonas vaginalis 37.50 лв.
Простатен секрет - микоплазма и уреаплазма 47.50 лв.
Мъжка полова система - пълен анализ с изследване за трихомони, микоплазми и гонорея 75.00 лв.
Trichomonas vaginalis 22.50 лв.
Микоплазма ( M.hominis и U.urealyticum ) 32.50 лв.
Гонорея 13.00 лв.
Диагностичен тест за Ротавирус ( Rotavirus Ag ) - фецес 19.50 лв.
Диагностичен тест за Ентеровирус ( Enterovirus Ag ) - фецес 25.00 лв.
Диагностичен комбиниран тест за Норовирус + Ротавирус + Астровирус - фецес 33.00 лв.
Диагностичен тест за Аденовирус ( Adeno virus Ag ) - фецес 19.50 лв.
Коклюш (Bordetella pertussis/parapertussis DNA) 75.00 лв.
Кампилобактер ( Campilobacter jejuni at coli ) 19.50 лв.
Изследване на фецес за C. difficile и Toxin A и B + GDH Test 25.00 лв.
Хемокултура 45.00 лв.
ДНК – Trichomonas vaginalis DNA Влагалищен секрет ДНК – Trichomonas vaginalis DNA Влагалищен секрет 38.50 лв.
ДНК – Trichomonas vaginalis DNA Еякулат 38.50 лв.
ДНК – Trichomonas vaginalis DNA Уретрален Секрет 38.50 лв.
ДНК – Trichomonas vaginalis DNA Урина 38.50 лв.
ДНК изследване за Микоплазма и Уреаплазма Уретрален секрет 45.00 лв.
ДНК изследване За Микоплазма и Уреаплазма Влагалищен Секрет 45.00 лв.
ДНК изследване за Микоплазма и Уреаплазма Цервикален секрет 45.00 лв.
ДНК изследване за Микоплазма и Уреаплазма Урина 45.00 лв.
ДНК изследване за Микоплазма и Уреаплазма Еякулат 45.00 лв.
ДНК – Гонорея ( Neisseria gonorrhoeae ) Цервикален секрет 45.00 лв.
ДНК – Гонорея ( Neisseria gonorrhoeae ) Урина 45.00 лв.
ДНК – Гонорея ( Neisseria gonorrhoeae ) Уретрален секрет 45.00 лв.
Антибиограма 13.50 лв.
Смив / отпечтък от повърхности 19.50 лв.