Протеин C ( Protein C )

Резултат всеки понеделник след 18ч.

Протеин С e витамин К-зависим когулационен инхибитор, който регулира активността на фактори Vа и VIIIа. Намира се в неактивна форма в плазмата. Физиологичният активатор на Протеин C е тромбинът, свързан с тромбомодулин. За да прояви напълно антикоагулантния си ефект Protein C  изисква наличие на кофактор – Protein S (PS). Активираната форма на Протеин С има съществено значение за: регулиране процесите на кръвосъсирването (антикоагулантен ефект),пропускливостта на стената на кръвоносните съдове, клетъчната смърт (цитопротективна функция) и възпалението; При намалена активност на Протеин C или при резистентност спрямо активираната форма на протеина, се нарушава антикоагулантната му функция и рязко нараства рискът от възникване на тромбози.

Показания за изследване на Протеин С са :Венозен тромемболизъм  особено преди навършване на 50 г. ( белодробен тромемболизъм, тромемболизъм на дълбоките вени на долните крайници, мезентериална тромбоза, тромботични инциденти по време на бременност, непосредствено  след раждане или следхирургични интервенции и др.), артериална тромбоза, клаудикацио интермитенс, репродуктивни несполуки( повтарящи се спонтанни аборти , проблемно забременяване)  и др.

Резултат всеки понеделник след 18ч.