VLDL-холестерол

Срок на изпълнение:Същия работен ден след 16.30 ч.

VLDL (Very low density lipoprotein) - липопротеини с много ниска плътност. Те са транспортни носители на ендогеннте триглицериди и предшественици на LDL.