ПКК, морфология на еритроцити

Срок на изпълнение: Същия работен ден след 16.30 ч.