Съотношение албумин/креатинин (UACR)

Съотношение албумин/креатинин (UACR)