Ретикулоцити

Срок на изпълнение: Същия работен ден след 16.30 ч.

Ретикулоцитите се образуват в костния мозък. Те са млади еритроцити - преходен стадий в развитието на червения кръвен ред - от оксифилен еритробласт към зрял еритроцит. Могат да се определят мануално – изброяване върху микроскопски препарат, като се използва специално суправитално оцветяване.

Чрез проследяване на броя и типа (степен на зрялост) на ретикулоцитите се получават данни относно регенеративната (възстановителната) способност на костния мозък по отношение на еритроцитите.

Увеличените стойности се обозначават като ретикулоцитоза и са добър прогностичен белег при лечение на анемични състояния (ретикулоцитна криза).

Намалените стойности се обозначават като ретикулоцитопения. Тя е израз на слаба регенеративна способност на костния мозък. Среща се при анемии.