LDL-холестерол

Срок на изпълнение:Същия работен ден след 16.30 ч.

  • LDL (low density lipoprotein) - липопротеини с ниска плътност. Този клас е носител на по-голямата част от кръвните липиди. В химическия му състав преобладава холестеролът. LDL се отличава с много висока атерогенност.