Натрий

Срок на изпълнение:Същия работен ден сред 16.30 ч.

  • Натрият има основно значение за поддържане на осмоларитета на екстрацелуларната течност. Той обуславя възникването на акционния потенциал, транспорта на някои органични вещества през клетъчните мембрани, алкално-киселинното равновесие на кръвта, активността на някои ензими и др. Една трета от него е свързана с кристална­та структура на костите, а останалите две трети са в непрекъснат обмен между телесните пространства. 98% от извънкостния натрий е в извънклетъчната течност и само 2-3% – в клетките, т.е. натрият е основният катион на извънклетъчната течност. При дневен приема на 5-15g. готварска сол се приемат 2-6g. натрий.

Отделянето на натрия се осъществява от бъбреците, стомашно-чревния тракт и кожата (потта).

В регулацията на натриевата обмяна значение имат следните механизми:
– скорост на гломерулната филтрация;
– действие на алдостерона (ренин-ангиотензин-алдостерон);
– действие на натриуретичния хормон.

  • Показания за изследване:  контрол при инфузионно лечение; нарушения на водно-електролитното равновесие; полиурия; полидипсия; нарушения на алкално-киселинното състояние; хипертония; бъбречна недостатъчност; тубулни увреждания; ендокринни заболя­вания, засягащи продукцията на алдостсрон.

Подготовка на пациента: изследването на екскрецията на натрия чрез урината изисква дневен прием на натрий в рамките на нормата : 2-6g. т.е. 5 до 15g. готварска сол.

Биологичен материал: серум, урина събрана в продължение на 24 h., ликвор, пот.

  • Референтни граници:

Серум:
новородени                             130-155 mmol/l
кърмачета, деца и възрастни    136-151 mmol/l

Урина:                      120-220 mmol/24 h
Ликвор                      138-153 mmol/l
Пот                           около 50 mmol/l
Клирънс на натрий     0,017 ml/s