Морфология на еритроцити

Срок на изпълнение: Същия работен ден след 16.30 ч.

Морфология на еритроцитите (RBC – червените кръвни клетки)

На оцветена кръвна натривка, под микроскоп се оценява морфологията на RBC (размер, форма, оцветяване, включвания). Клинични индикации за изследване на показателя са различни анемични състояния. Нормалната находка при здрави се описва като:

  • Нормоцитоза - еритроцитите са с нормални размери

  • Нормохромия - еритроцитите са нормално оцветени, т.е. съдържат достатъчно количество хемоглобин.