Калций

Срок на изпълнение:Същия работен ден след 16.30 ч.

Калцият се среща както в клетъчното, така и в извънклетъчното пространство. 99% от калция в организма е основен градивен елемент на костната тъкан и само 1% се намира в клетките и в извънклетъчното пространство. Калцият въздейства върху нервно-мускулната възбудимост и пропускливостта на клетъчните мембрани, участва в екзокринната и ендокринната функция на организма, в кръвосъсирването и др. В биологичните течности калцият се намира в две форми – йонизиран и свързан. В плазмата се съдържа 2,12 – 2,62 mmol/l калций, 45-55% от който  циркулира като свободни калциеви йони Са2+ – йонизиран калций (iСа), 35-40% е свързан с плазмените белтъци, предимно с албуминовата фракция и 8-14% образува комплекси с някои аниони – бикарбонат, фосфат, сулфат, лактат, цитрат. . В клетките калцият е предимно свързан с органични фосфати, нуклеинови киселини и много малка част е като свободен, iСа в цитозола. Отделните фракции на калция се намират в лабилно равнове­сие, което зависи най-вече от рН на кръвта: при ацидоза се повиша­ва делът на iСа, а при алкалоза,обратно – делът на iСа е намален. В регулацията на калциевата обмяна участваткалцитонин, паратхормон и витамин D, а също и тиреоидни, глюкокортикоиди, полови хормони, соматотропин.

  • Показания за изследване: костни заболябания; рахит; злокачестве­ни тумори с метастази; контрол при лечение с дцуретици, вита­мин D, глюкокортикоиди, антиепилептични лекарства; бъб­речни заболявания, болни на хемодиализа; вкалцяване на меки тъ­кани; остър панкреатит; ендокринопатии – хипо- и хиперкортицизьм; тежки операции.

Подготовка на пациента: спазване на изискванията към условията за вземане на венозна кръв. Три дни преди събирането на урина, из­следваният трябва да приема бедна на калций храна.

  • Биологичен материал: серум, хепаринизирана плазма, 24-часова урина. Вземането на кръвта трябва да става без венозна стаза (пристяга­не за >30 s). За получаване на плазма (особено в случаи на спешност) не се използват антикоагуланти като ЕДТА и оксалат, тъй като те свързват калция. Препоръчва се литиев хепарин, за предпочитане в суха форма. Кръвните проби се изпращат веднага в лабораторията за бързо от­деляне на серума (плазмата).