СУЕ/ESR

Срок на изпълнение: Същия работен ден след 16.30 ч.

Скоростта на утаяване на еритроцитите е неспецифичен скринингов тест при редица заболявания.

Референтни стойности след 1-ия час в mm:
мъже до 50 г.:      до 11 mm/h             жени до 50 г.:     до 12 mm/h
мъже над 50 г.:    до 15 mm/h              жени над 50 г.:  до 20 mm/h

Ускорено СУЕ се установява при:
– инфекциозни и неинфекциозни възпалителни заболявания;
– тумори;
– автоимунни заболявания;
– кръвни заболявания: тежки анемии, левкемии, плазмоцитом;
– бъбречни, чернодробни заболявания;
Физиологично ускорена СУЕ се наблюдава при бременни жени от третия месец на бременността до втората седмица след раждането поради повишеното ниво на фибриногена.

Подчертано ниско СУЕ се наблюдават при:
– сърповидноклетъчна анемия