Ензимен статус - черен дроб (AсAT, АлАТ, ГГТ)

Срок на изпълнение:Същия работен ден след 16.30ч.