Калий

Срок на изпълнение:Същия работен ден сред 16.30 ч.


Калият е главният катион на вътреклетъчното пространство – 98% от него се намират в клет­ките и само 2% в извънклетъчната течност. Транспортът на калия през клетъчната мембрана се осъществява по два начина:

  • „изпомпване“ на нат­рия от клетката и обмяната му с калий, който навлиза във вътрек­летъчното пространство;
  • пасивно преминаване на калия от клетките в извънклетъчното пространство поради наличната кон­центрационна разлика.

При обичаен режим на хранене, ежедневно се приемат около 80-100 mmol К+ и също толкова се отделят от ор­ганизма – 10% през червата и около 90% през бъбреците. При бъб­речна недостатъчност нараства отделянето на К+ през гастроинтестиналния тракт. Около 70% от филтрирания през гломерулите К+ се реабсорбира в проксималния тубул, 20% се резорбират в хенлевата бримка. В дисталните тубули настъпва секреция на К+.

Показания за изследване: контрол при лечение с инфузионни разтвори, съдържащи К+; вливане на множество банки с консервирана кръв; нарушения на водноелектролитното равновесие; бъбречна недостатъчност; ендокринопатии, свързани с хипер- или хипоалдостеронизъм; лечение с дигиталисови медикаменти.

Биологичен материал: серум, урина от 24 h.

Референтни граници:
Серум:
новородени недоносени    4,0-8,0 mmol/l
новородени                      4,0-6,0 mmol/l
кърмачета                        3,8-5,6  mmol/l
деца и възрастни              3,5-5,6  mmol/l

24-часова урина (възрастни)   35 – 90 mmol/24h
Ликвор                                    2,7-3,2 mmol/l
Клирънс на калий                    0,5 ml/s