Диференциално броене на левкоцити (ДКК)

Използва се при диагностиката на редица заболявания, които дават отражение на броя на белите кръвни клетки в кръвта - възпалителни заболявания, алергии, паразитози, колагенози, хематологични заболявания.

За целта на изследването се използва венозна кръв взета чрез венепункция.

За провеждане на изследването не е необходима някаква специална подготовка.