ГГТ

Срок на изпълнение: Същия работен ден след 16.30 ч.

Показания за изследване: При съмнение за различни заболявания на черния дроб, защото повишението на ГГТ е много чувствителен показател, въп­реки, че не носи информация за естеството на заболяването.​

  • Лекарствена интерференция: Като адаптивен ензим, синтезът на ГГТ се увеличава при хронична употреба на алкохол, барбитурати, противогърчови средства.
  • Референтни граници: При жени до 35 U/l и мъже 7-50 U/l, но са зависими от метода.

Увеличението на ГГТ е показател за микрозомална индукция в чернодробните паренхимни клетки, холестаза и паренхимно увреждане, независимо от причината:

  •  Увеличение 10 пъти над горната референтна граница на ГТТ има при всички случаи на хронична микрозомална индукция:

– продължителна холестаза;
– хроничен алкохолизъм (при спиране употребата на алкохол, ГГТ се нормализира след 3-4 седмици).

  • Увеличение 5-10 пъти над горната референтна граница:

– хепатит, цироза;
– продължително лечение с антиконвулсанти;
–тумори на черния дроб.

  • Увеличение до 5 пъти над горната референтна граница:

– остро алкохолно отравяне при неалкохолици;
– продължително лечение с фенобарбитал;
– продължително лечение с туберкулостатици (рифампицин).