Алкална фосфатаза (АФ)

Срок на изпълнение:Същия работен ден след 16.30ч.

 • Показания за изследване: Диференциална диагноза на жълтеница , съмнение за рахит и други костни увреждания.

Лекарствена интерференция: Някои антикоагуланти (цитрат и оксалат), хемолиза, хиперлипемия и хипербилирубинемия потискат активносста в серума. Аскорбиновата киселина, ацетилсалицилова киселина, Amiodarone, Carbamazepine и много други лекарства интерферират положително, а Theophylline, Clofibrate, кортикосстероиди, естрогени, пероралниконтрацептиви – отрицателно.

Референтни граници: Зависят от метода и имат изразени възрастови особености. При DЕА-буфер и 37 °С:

 • за възрастни мъже и жени: 98-279 U/l
 • за под­растващи и бременни: 190-1000 U/l

Повишена активност на АФ в серума у подрастващи (усилената остеобластна активност) и при бременност (от плацентарен произход) е физиологично.

Увеличение повече от 5 пъти над горната референтна граница:

 • брлест на Peget (активираните остеокласти разрушават и резорби­рат костната тъкан, което предизвиква активиране на остеобластите с увеличение на АФ в серума);
 • остеомалация и рахит (по сходен механизъм);
 • интра- и екстра- хепатална холестаза (увеличение на жлъчни киселини и соли в интерстициума “излющва” мембранната АФ от чернодробни­те клетки, което индуцира синтезът им и увеличава ензима в серума);
 • чернодробна цироза (по сходен механизъм).

Увеличение до 5 пъти над горната референтна граница:

 • първични и вторични костни тумори;
 • първичен хиперпаратиреоидизъм с костно засягане;
 • зарастващи костни фрактури;
 • остеомиелит;
 • тумори, абсцеси и други обемни процеси в черния дроб;
 • вирусен и други хепатити;
 • възпалителни чревни заболявания.

Намалението на АФ няма практическо значение.Някои форми на АФ се увеличават при злокачествени заболявания, но използ­ването им като туморни маркери не дава сигурна информацията.