Креатинин - 24 h урина

Срок на изпълнение:същия работен ден след 16.30ч. 

  • Взема се: 24 часова урина. Чист, сух контейнер (съд). Да се съхранява и транспортира при (2-8°C) до 24 часа.

Условия за вземане: 24 часова урина се събира в добре измит съд. Съдът се съхранява на (2-8°C) до приключване на събирането.Първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд до следващата сутрин в същия час. Размесва се добре и се измерва точното количество в милилитри. Около 10-15 ml се доставят в лабораторията, като задължително се записва общото количество урина в милилитри.