Beta-CrossLaps - маркер за костно разграждане

Срок на изпълнение: Приети материали до 13.00 ч., резултат в същия ден след 18.00 ч. Пробата не се работи в Събота и Неделя.

Β-Cross Laps (β-СТх) - маркер за костно разграждане.

Повече от 90% от органичния костен матрикс е съставен от колаген от тип І, синтезиран в костта. Този матрикс е подложен на един непрекъснат и добре регулиран процес на изграждане (формиране) и разграждане (резорбция). По време на нормалния костен метаболизъм, зрелия колаген тип I се разгражда, малки фрагменти от него постъпват в кръвта и се излъчват през бъбрека.

При физиологично или патологично усилена костна резорбция (в напреднала възраст или в резултат на остеопороза), колаген тип I се разгражда по-интензивно и съответно на това нарастват нивата на колагеновите фрагменти в кръвта. Измерването на тези фрагменти е маркер за костна резорбция, т.е. маркер за оценка активността на остеокластите.

  • От особено значение е определянето на фрагментите на колаген тип I: бета изомеризирани C- терминални телопептиди (β-СТх), които са високо специфични за разграждане на колаген тип I главно в костите.

Високи концентрации на β-СТх се откриват в серума на пациенти с повишена костна резорбция. Стойностите се нормализират след провеждане на антирезорбтивна терапия.