ТRАК

  • Срок на изпълнение:Следващия работен ден след 18,00ч
  • Да не се изследват пациенти, които се лекуват с Натриев хепаринат.

TSH  рецепторните антитела са  антитела (TSA-thyreo-stimulating-antibodies), които се свързват с рецепторите за ТСХ. Те предизвикват уголемяването на щитовидната жлеза и повишената синтеза на щитовидни хормони.

Едно от най-често срещаните заболявания с повишен синтез на щитовидни хормони е болест на Graves или известна още като Базедова болест. Заболяването се характеризира с наличие на тиреотоксикоза с дифузна гуша.

Базедовата болест е автоимунно заболяване на щитовидната жлеза, което се характеризира с повишена синтеза на щитовидни хормони.

Заболяването се среща значително по-често при жени отколкото при мъже.

Психотравмите и нервното напрежение могат да имат отключваща роля за възникването на заболяването, ако има предразположение към заболяването.

 Основно значение за диагнозата Болест на Graves имат хормоналните изследвания. Установяват се високи стойности на FT3 и FT4, и нисък TSH. Занчение имат още серологични изследвания, с които се установяват наличието на антитела.