Anti- TPO (MAT)

Срок на изпълнение: Всеки работен ден след 17:30 ч.

Микрозомални атнитела -МАТ

ТАТ и МАТ представляват антитела с протеинова структура, които се продуцират от имунната система. Функцията на антителата е да се свързват с чужди молекули, попаднали в организма, и да медиират тяхното унищожаване. В някои случаи обаче, както например при автоимунните болести, организмът произвежда антитела срещу собствените си структури.

 • Тиреоглобулиновите антитела (ТАТ) атакуват тиреоглобулина.Тиреоглобулинът е белтък, който участва в синтеза на активните щитовидни хормони Т3 и Т4.
 • Микрозомалните антитела (МАТ) са насочени срещу микрозомните субстанции в клетките на щитовидната жлеза. Те атакуват ензим, наречен тироидно-специфична пероксидаза, който се намира в микрозомите на тиреоцитите и се изразява на клетъчната им повърхност. Заедно с тиреоглобулина този ензим участва в образуването на Т3 и Т4.

Автоимунните заболявания на щитовидната жлеза са едни от най-често срещаните при жените, по-рядко се срещат при мъже.

Показания:
Изследването за наличие на ТАТ и МАТ в кръвта се извършва в следните случаи:

 • Тиреоидит на Хашимото– за диагностициране и проследяване на ефекта от лечението.
 • При съмнение за автоимунен тиреоидит с неизвестен произход.
 • Симптоми на хипотиреоидизъм
 • При мониториране на пациенти, претърпели тироидектомия (оперативно отстраняване на щитовидната жлеза) поради рак на жлезата.

Резултати:
Референтни стойности:
• МАТ – до 34 IU/ml
• ТАТ – до 115 IU/ml

Положителният тест за антитела може да се дължи на:

 • Тиреоидит на Хашимото
 • Грануломатозен тиреоидит
 • Автоимунна хемолитична анемия
 • Ревматоиден артрит
 • Синдром на Сьорген
 • Лупус еритематозус
 • Рак на щитовидната жлеза.