EPO (Еритропоетин)

Еритропоетин (EPO)

Еритропоетинът представлява хормон, който е растежен фактор. Човешкият еритропоетин е полипептид състоящ се от 165 аминокиселини. Той може да стимулира самостоятелно или заедно с участието на други цитокини, растежа и развитието на предшествениците на еритроцитите в костния мозък, което води до увеличаване на броя на червените кръвни клетки (еритроцити). 90% от еритропоетина се синтезира и секретира от интерстициалните корови фибробласти в бъбреците. Останалите 10% се синтезират хепатоцитите и интерстициалните Ito-клетки на черния дроб.

Секрецията на еритропоетина се контролира от нивото на кислородна сатурация на кръвта. В условия на хипоксия (недостатъчно снабдяване с кислород на клетките и тъканите) еритропоетинът в плазмата се увеличава. Хипоксията може да се дължи на анемия, намален кислород-пренасящ капацитет, намалени кислородно насищане на хемоглобиновите молекули и други.