Детска градина - Паразитология

Микробиологично изследване на фецес за патогенни чревни бактерии.