Здравна книжка - Микробиология и Паразитология (фецес)

Микробиологично изследване на фецес за патогенни чревни бактерии, Паразитолоrично изследване на фецес.