Прекъсване на бременност

ПКК, СУЕ, Сифилис, Време на кървене, Протромбиново време, Урина - общо химическо изследване и седимент, Кръвна група u Rh-фактор,