Предоперативна подготовка

ПКК, СУЕ, Време на кървене, Протромбиново време, Урина - общо химическо изследване и седимент, Кръвна захар, Креатинин, Общбелтък, АсАТ, АлАТ, Na, К, Кръвна група u Rh-фактор