Предоперативна подготовка

Пълна кръвна картина - 25 показателя, СУЕ/ESR, Урина - общо химическо изследване и седимент, Време кървене, Протромбиново време - INR, Кръвна група u Rh-фактор, Глюкоза, Креатинин, Общ белтък, АсАТ, АлАТ, Натрий, Калий.