Детска градина

ПКК, СУЕ, урина, микробиологично изследване на фецес, паразитолоrично изслвдване на фецес