Детска ясла

Пълна кръвна картина - 25 показателя, СУЕ/ESR, Урина - общо химическо изследване и седимент, Микробиологично изследване на фецес за патогенни чревни бактерии, Паразитолоrично изследване на фецес, Проба по Wassermann на един от родителите.