Бременност

ПКК, СУЕ, Урина - общо химическо изследване и седимент, Кръвна захар, СПИН, Сифилис, Хепатит В (HBsAg), Кръвна група u Rh-фактор