Бременност

Пълна кръвна картина - 25 показателя, СУЕ/ESR, Урина - общо химическо изследване и седимент, Глюкоза, Анти HIV 1/2 - СПИН, Сифилис (проба по Wasserman), Хепатит В (HBsAg), Кръвна група u Rh-фактор.