Разширена профилактика

ПКК, СУЕ, урина - общо химическо изследване и седимент, кръвна захар,урея, креатинин, пикочна киселина, общ и директен билирубин, общ белтък, албумин, АсАТ, АлАТ, Гама-GT, алкална фосфатаза, холестерол, триглицериди, НDL - холестерол, LDL - xoлecrepoл, VLDL - холестерол, натрий, калий, калций, фосфор, серумно желязо.