Базов пакет лаборатория при Covid 19

„Базов пакет лаборатория при Covid 19”, който включва ПКК, ДКК, кръвна захар, С-реактивен протеин (CRP), активирано парциално тромбопластиново време (aPTT), Д-димер и феритин.

Срок на изпълнение: Същия работен ден след 16.30 ч.