Базов пакет COVID 19

„Базов пакет COVID 19”, който включва Пълна кръвна картина, ДКК, С-реактивен протеин (CRP), Глюкоза, Д-димер, Феритин, Фибриноген.

Срок на изпълнение: Същия работен ден след 18.00 ч.