AMH ( анти Мюлеров хормон )

Срок на изпълнение: Приети материали до 13.00 ч., резултат в същия ден след 18.00 ч. Пробата не се работи в Събота и Неделя.

Изследване на АМХ се препоръчва в следните случаи:

  • за оценка на овариалния резерв. След отстраняване на яйчниците, стойностите му в серума постепенно намаляват и в рамките на три до пет дни той напълно изчезва. Други маркери за изчерпване на яйчниковата функция са повишаването на ФСХ, редуцирането на инхибин В и на броя на антралните фоликули (АFC);

  • като маркер за определяне яйчниковия отговор на контролираната овариална стимулация при асистирани репродуктивни технологии – подпомага идентификацията на жените, които няма да отговорят на стимулацията, както и тези, които ще развият овариален хиперстимулационен синдром;

  • като маркер за оценка на овариалния резерв AMХ може да се използва за мониториране на потенциално токсични за яйчника терапии (химио- и лъчетерапия) при онкоболни жени в репродуктивна възраст;

  • при синдрома на поликистозните яйчници (СПЯ) нивото на АМХ е повишено, неговото измерване може да бъде достоверен критерий за диагноза на състоянието, при липса на ултразвуково изследване; В скорошни проучвания при жени със СПЯ, нивата на АМХ показват положителна връзка със степента на инсулинова резистентност и отрицателна с броя на менструалните цикли в годината.

  • при жени със затлъстяване, които нямат СПЯ, производството на АМХ може да бъде по-ниско, отколкото при жени с нормално тегло. В скорошни проучвания, жени със затлъстяване и нормален цикъл в по-късните репродуктивни години показват нива на АМХ със 70% по-ниски, отколкото при жени, които не са затлъстели.

  • терапията с metformin на СПЯ води до редукция на АМХ и на броя на антралните фоликули, което може да бъде използвано и като маркер за терапевтичния отговор при заболяването;

  • повишаване на АМН може да се наблюдава при наличие на гранулозо клетъчни тумори (Granulosa cell tumor – GCT), с по-добра достоверност от инхибин и естрадиол. В тези случаи AMH може да се използва за проследяване на пациентки след овариектомия поради наличие на GCT – високите нива служат за ранно откриване на рецидив, дори и 10-20 години след оперативното лечение;