маркер Calcitonin

Срок на изпълнение: Приети материали до 13.00 ч., резултат в същия ден след 18.00 ч. Пробата не се работи в Събота и Неделя.

Калцитонинът е хормон,който се секретира от парафоликуларните/С-клетките/ на щитовидната жлеза.Заедно с паратхормона и витамин Д,участва в регулацията на  калциево-фосфорната обмяна.Калцитонинът се използва като туморен маркер за диагностициране медуларен карцином на щитовидната жлеза,проследяване ефекта от терапията и ранно откриване на рецидив.Завишени стойности могат да се наблюдават и при тиреоидит,хиперпаратиреоидизъм,бъбречна недостатъчност,бременност,хронични възпалителни заболявания и др.