N-mid osteocalcin

Срок на изпълнение: Приети материали до 13.00 ч., резултат в същия ден след 18.00 ч. Пробата не се работи в Събота и Неделя.

N-mid Osteocalcin – маркер за костно образуване

  • Остеокалцинът е основния неколагенов белтък на костния матрикс. Това е нискомолекулен белтък, свързан с калций, специфичен за костите, витамин К-зависим. Сьставлява 1-2% от белтъчното съдържание на костите. Остеокалцинът се синтезира от остеобластите. Една част от новосинтезираният остеокалцин е свободна в кръвта, друга част е свързана с костния матрикс. Синтезата му се регулира от калцитриола.

Серумните нива на остеокалцина отразяват интензивността на костния обмен, в частност на костното образуване, като особено високи нива се наблюдават при смущения на костната минерализация.

Физиологично повишаване на серумната концентрация на остекалцина настъпва по време на растежа;

Патологчно завишени стойности се наблюдават при състояния с усилване на костния обмен, като: хипертиреоидизъм; първичен и вторичен хиперпаратиреоидизъм; акромегалия; болестта на Paget;

  • Определянето на остекалцина може да бъде използвано за проследяване на ефекта от антирезорбтивната терапия при пациенти с остеопороза или хиперкалциемия;