Начало Изследвания Ценова листа Галерия Партньори Промоции Контакти

МЕДИЦИНСКА ЛАБОРАТОРИЯ САНА
е създадена в началото на 2000г. като в процеса на развитие лабораторията се превръща в клинично-лабораторно диагностично звено с модерна многопрофилна структура. От февруари 2001г. лабораторията е пълноправен договорен партньор на НЗОК. През 2008г. се подписват договори с частни здравноосигурителни фондове "Надежда", "Прайм Хелт" и "Здравноосигурителен институт", а през май 2008г. излиза акредитационна оценка "Много добра" от МЗ за цялостна медицинска дейност за период от четири години.

Днес функционират следните клинични сектори: хематология, биохимия, кръвосъсирване, анализ на урина, серология, имунология, хормони, туморни маркери, микробиология, вирусология, имунохематология. Ежедневната дейност на лабораторията отговаря на световната практика при провеждане на вътрелабораторен качествен контрол, което е неотменна част от стратегията по осигуряване на качество на лабораторните резултати. Въпрос на чест и професионален морал за нас е получаването на вярна, истинска стойност при изследването, което важна част от професионалното ни отношение към нашата работа. Практиката ни отговаря на изискванията за безопасен диагностичен процес - взимане на кръв със затворена система за еднократна употреба, стерилизация и дезинфекция на лабораторната среда, обучение, инструкция и контрол спрямо лабораторния екип и опазване на околната среда - обезвреждане на биологичните отпадъци по всички установени правила. Затова в нашата ежедневна практика се стараем да предложим на нашите пациенти професионализъм и индивидуално отношение - предлагаме венозно взимане на кръв на деца от всички възрасти.

В заключение изказвам дълбока благодарност на:
- Всички пациенти, които ни оказаха доверието си да се изследват при нас. Това ни даде самочувствие и увереност, че пътят е правилен.
- Всички партньори, които избраха нас за съвместна дейност. Дълбоко вярвам, че не сме ги подвели.
- Всички настоящи и бивши служители и сътрудници. За тях дейността ни е много повече идея и кауза, отколкото форма на месечно препитание. Те са моя лична професионална гордост.

Бъдете здрави!
Д-р Илиан Ашламаджиев
Текстът на “Работа с деца” може да бъде:
-високо квалифицирани лаборанти
при вземане на венозна кръв на деца от
всички възрасти.
-използване на специализирана
затворена система за взимани на кръв за атравматична
венозна манипулация.
-използване на автоматични
ланцети за безболезнено взимане на
периферна кръв”.
Текстьт на “Домашни посещения”
”Взимане на кръв в дома на болния за София и
прилежащите квартали.Цена на услугата:
-зона “Идеален център”- 10 лв.
- за всички останали райони и
квартали на София . 20лв.
Д-р Илиан Ашламаджиев- управител
Специалност по Клинична лаборатория
Д-р Зинаида  Нейкова-
Специалност по Микробиология и Вирусология
Д-р Ваня Йорданова
Специалност по Трансфузионна хематология и Вирусология
Д-р Диана Йорданова-
Специалност по Паразитилогия
Ирина Георгиева- медицински лаборат
Латинка Желева - медицински лаборат
Станислава Кръстева- медицински лаборат
Силвия Георгиева- медицински лаборат
Ана Цаловска- медицински лаборат
Динка Владимирова -медицински лаборат
Анжела Иванова-медицинска сестра
Силва Григорова- медицинска сестра

Copyright © 2009 Sana Lab. Дизайн и разработка: Redutta