Свободен ЖСК (FIBC)

Срок на изпълнение:Същия работен ден след 16,30ч.

Показания за изследване на  ЖСК: недоимък на желязо, сьмнение за хемохроматоза, диференциране на желязонедоимъчи състояния.

Виж Желязо