Микроскопско броене на левкоцити

Срок на изпълнение: Същия работен ден след 16.30 ч.

Микроскопско изброяване на видовете бели кръвни клетки (левкоцити). Те се делят на следните групи : неутрофилно, базофилно и еозинофилно гранулирани левкоцити; лимфоцити и моноцити. При излседването се определят съотношението на клетките в проценти, тяхната морфология и степен на зрялост. Наличието на промени в клетките е характерно за различни болестни процеси. Съотношението на лимфоцитите и гранулоцитите е различно в детска и зряла възраст. Интерпретацията на резултатите от микроскопското броене на левкоцитите е  правилно само в контекста на цялостния диагностичен процес и е свързано с редица други показатели на кръвта.