Пакет Post Covid 19

Пълна кръвна картина - 25 показателя, СУЕ/ESR, aPTT, Д-димер, Фибриноген, Глюкоза, Креатинин, Ензимен статус - черен дроб, LDH, Феритин, С-реактивен протеин (CRP), Желязо, Натрий, Калий, SARS-CoV-2 Ig G Quantitative (количествен тест).