Хематокрит (HCT)

Срок на изпълнение: Същия работен ден след 16.30 ч.

Хематокритната стойност изразява концентрацията на еритроцитите в единица обем кръв.

Референтна стойност:
за мъже: 0,40 – 0,54                       за жени: 0,37

– Понижава се при анемии, а се повишава при полицитемия вера, вродени сърдечни пороци, хронична обструктивна белодробна болест и др. Промени в хематокрита могат да настъпят и без изменения в броя на еритроцитите – при хиперхидратация или дехидратация.